Mitä Alexander-tekniikan tunnilla tapahtuu

Alexander Technique frozen shoulder - Alexander-tekniikka Alexander-tekniikan opiskelu antaa välineitä itsetuntemuksen parantamiseksi. Tavoitteena on oppia huomaamaan, kun käytät turhan paljon voimiasi tai otat liian rennosti. Alexander-tekniikka ei erottele kehoa ja mieltä, vaan opettaja kiinnittää huomiota oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Alexander-tekniikan avulla voit oppia tiedostamaan ja muuttamaan tottumuksia, jotka koet syystä tai toisesta taakaksi. Tyypillisesti Alexander-tunneilla työskennellään tuolilla istuen ja seisomaan nousten, sekä selinmakuulla aktiivisessa lepoasennossa. Alexander-tekniikan opettaja ohjaa oppilaansa liikkumista ja ajattelua hienovaraisella kosketuksella, jota täydentää vuoropuhelu oppilaan kanssa. Alexander-tekniikan tunnilla voidaan tarkastella myös muita oppilaan kannalta tärkeitä toimintoja: tietokoneen käyttöä, musisointia, puhumista tai liikuntaa. Vain mielikuvitus on rajana Alexander-tekniikan soveltamiselle. Alexander-tekniikan periaatteita:

  • Tottumuksia on vaikea muuttaa, koska kaikki, mihin totumme alkaa tuntua normaalilta.
  • Lihastuntoaisti voi turtua siten, että se ei anna enää tarkkaa tietoa.
  • On mahdollista oppia tekemään asioita taloudellisemmin, vähemmällä vaivalla
  • Ihminen on kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat erottamattomat. Mielen liikkeet heijastuvat kehossa, ja ihmisen olemus vaikuttaa myös ajattelutapoihin.

Alexander Technique  Active resting - Alexander-tekniikka: Aktiivinen lepoasento